Yasa TBMM’den geçti, oteller neye ne kadar ceza ödeyecek?

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Değişikle birlikte ‘personel lojmanı’ tanımı yasaya girerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis yetkileri de genişletildi. Konaklama sektöründe cezalar yeniden düzenlenirken, Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenleme de kaldırıldı.

Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklik TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Tahsisler için süre iki aya düştü, olumsuz görüş olmaması durumunda resmen tahsis edilecek.

Yeni düzenlemeye göre; kültür, turizm ve gelişim bölgelerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine’ye ait taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun gördüğü alanlar iki ay içinde turizme tahsis edilebilecek. Bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz yanıt verilmemesi durumunda tahsis yapılmış sayılacak.

Personel Lojmanı Alanı’ ifadesi yasaya girdi

Düzenlemeyle birlikte ‘personel lojmanı alanı’ ifadeside yasaya girdi. Buna göre, tahsisli turizm arazileri üzerinde bulunan tesislerde çalışan otel personeli için, tahsisli alanın dışın kalan, denize cephesi bulunmayan yerler personel lojmanı yapımı için tahsis edilecek, imar planı buna göre hazırlanacak.

İki kontrolörün katılımıyla sınıflandırma komisyonu kurulabilecek

Yasada yapılan değişiklikle, sınıflandırmada sektör temsilcisinin bulunması da gerekmiyor. Yeni düzenlemeye göre, sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek.

Turizm bölgelerinin alt yapı yatırımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak
Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde öncelikle tamamlanması zorunlu alt yapı ihtiyaçlarına atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri de eklendi.

Bu bölgelerdeki yol, su, atık su, kanalizasyon ve arıtma tesis gibi alt yapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında yapılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarabilecek.

Türk bayrağı çekmeyen deniz turizmi araçları yasaklandı

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Türk bayrağı çekmeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında faaliyette bulunması yasaklandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yabancı bayraklı yatların, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilmesinin de önüne geçildi.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle cezalar da yeniden düzenlendi.

İdare ve işletme kusuru yapan tesislerin ödeyeceği cezalar

*Tahsisli turizm arazileri üzerindeki işletmelerinin idare ve işletme kusuru yapmaları durumunda, tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak, söz konusu işletmeye bu eksikleri gidermesi için 6 ay süre verilecek.

Verilen süreye rağmen kusur ve eksikliklerin giderilmemesi veya bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarı cezası gerektiren durumlarda işletmelere 8 bin 500 lira para cezası verilecek.

Yanıltıcı reklam ve tanıtım yapan otellerin ödeyeceği cezalar

*Müşteriyi yanıltıcı şekilde reklam ve tanıtım yapan tesisler, yapılan uyarıya rağmen 19 gün içinde buna son vermezse 14 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Taahhüt ettiği hizmeti vermeyen otellerin ödeyeceği cezalar

*Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde bakanlığa göndermeyen veya yanıltıcı bilgi/belge gönderen tesisler ile müşteriye taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren tesisler 8 bin 500 lira idari par cezasına çarptırılacak.

*Çifte rezervasyon durumunda misafiri aynı konum, tür ve sınıfta bir tesiste konaklatmayan tesisler de yine 8 bin 500 lira idari para cezası ödeyecek.

*Bakanlıktan habersiz işletmesini kiraya veren veya devredenler ile, misafire karlı suç işlediği yargı kararıyla tespit dilen oteller de 8 bin 500 lira idari para cezası ödeyecek.

*Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması veya turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin bakanlığın belirlediği koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

*Müşterilerden, onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde para alanlar, aldıkları paranın 20 katı idari par cezası ödeyecek.

* İşletme belgesiz deniz turizmi araçları ve izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan işletmelere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Reklam

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here