AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 12 maddeden oluşan ‘ Turizm Teşvik Kanunu ‘nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ ile turizmde yeni yapılanmalar getiriliyor. Kanunun eski halini linkten inceleyebilirsiniz.

Teklifle, turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içinde Bakanlığa tahsis edilebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek. Turizm teşvik kanunu ile birlikte yapılan düzenlemelerde;

Belge almadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları ve işletmelerine uygulanacak müeyyideler, cezalar ve belge iptaline ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Türk bayraklı yatların rekabet gücünün arttırılması ve yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinden dolayı Devletin vergi kaybının önlenmesi için ülke karasularında yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Teşvik paketinde farklı neler var?

Teklifte öngörülen değişiklikler özetle şu şekilde;

* Sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki kontrolörle Sınıflandırma Komisyonu oluşturabilmesi,

* Tahsisli araziler üzerinde bulunan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyacının giderilmesi için tahsis edilecek ‘personel lojmanı alanı’ ibaresinin yasal tanımının yapılması,

* Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen taşınmazların içinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içerisinde tahsis edilmesi, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsisin yapılmış sayılması,

* Yine üçüncü maddeye göre, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılabilecek, yaptırılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarılabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilmesi ve bu tesislerin bakanlık tarafından işletilip işlettirilebilmesi,

* Mevcut Turizm Teşvik Kanunundaki Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenlemenin yürürlükten kaldırılması ve yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilememesi; Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaması,

* Türkiye’de turizmin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin sağlanması ve ayrıca uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla belge almadan faaliyette bulunan deniz turizmi araçları ve işletmelerine yönelik müeyyideler, cezalar ve belge iptaline ilişkin düzenlemeler yapılması,

* Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içindeki her tür ve kapasitedeki konaklama tesislerini tahsis etme yetkisinin ülkemiz turizm politikasının belirleyicisi ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,

* Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilme imkanının getirilmesi, ancak askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde Milli Savunma Bakanlığının ‘uygun’ görüşü alınarak bu faliyetlerin yapılması ve bu bölgelerin korunmasını teminen buna ilişkin usul ve esasların Milli Savunma bakanlığının uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenmesi maçlanıyor.

Reklam

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here