İnsanoğlu, antik çağlardan günümüze kadar yaşanan zaman ve mekan dilimleri içinde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarına göre farklı özelliklerde yerleşme birimlerini oluşturmuştur. Bu yerleşme tiplerinden biri olan kentler,insan topluluklarınca geliştirilen kurallar çerçevesinde düzenli bir yaşama alanı oluşturma çabasıyla kurulan sürekli yerleşme alanlarıdır. Genel bir ifadeyle kent; farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir or­tamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak yaşamlarını sür­dürdükleri bir yerleşme yeridir. Kentleşme ise,kent sayısının ve şehirlerde yaşayan nüfusun artması demektir.Sağlıklı kent,içinde barındırdığı insanlara fiziksel yapılanmadan sosyal hizmetlere,estetik duygulardan kültürel değerlere değin yaşamın her alanında her türlü kolaylığı,olanağı sağlayan ve sunan,yeterli rekreasyonel alanların bulunduğu,hizmetlerin sunulduğu yerleşim yerleridir.

Yarının kuşaklarına nasıl bir çevre bırakılacağı sorusu bugünün yatırımlarına yön vermektedir.

Çevre Sorunları Rekreasyon İhtiyaçları Doğuruyor

Bu soru kent planlamasını öne çıkarmaktadır. Kent planlaması, kentsel yerleşmelerin altyapı yatırımlarının, toplu kullanım alanlarının,iş, eğitim ve rekreasyon vb. işlevlerin gerçekleştirilebileceği ortamların nitelik ve niceliğinin çok boyutlu yaklaşımlarla belirlenmesine ve yönlendirilmesine yönelik planlama çalışmalarıdır.Kentlerde yoğunlaşan çalışma şartları, hava kirliliği,gürültü vb. çevre sorunlarıyla birlikte zorlu yaşam şartlarıyla da mücadele eden günümüz insanı, bedensel,ruhsal ve sosyal sorunlarıyla iç içe yaşamak zorunda kalmaktadır.Oluşan bu olumsuzluklar içinde rekreasyon beliriveriyor.Kentlileri yaşamın doluluğundan biraz olsun kurtaracak doğal nitelikli kırsal ve var olanların da giderek azalması; ekonomik imkanlar ve zaman ölçüsünde uzak yörelerdeki rekreasyonel turizm alanlarına yönlendirmektedir.Bu durumda rekreasyon ve rekreasyon endüstrisini geliştirmekte her geçen gün.

 

Plansız ve aşırı kentleşmede; aşırı trafik yoğunluğu ve beraberinde gelen gürültü, çevre kirliliği vb. durumlar yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Bunun yanında yoğun çalışma ve yaşam şartlarının baskısı altında kalan insanların bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan yıpranması söz konusudur.Olumsuzluklardan kurtulmak adına insanlar kendilerini yenilemek için; cazibe, yeterlilik,  kolay elde edilebilir ve faydalılık özelliğine sahip rekreasyonel alanların varlığı ve hizmetlerin sunumu oldukça etkilidir.Sonuç olarak bütün bu gereklilikler rekreasyonel alanları geliştirmekte olan faktörler arasında yer almaktadır.

HAVVA ÖRS – REKREATİF HABER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here