Rekreasyon yorucu hayat şartları sonucu mecburi ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Gündelik hayattan sıyrılıp yeni bir dünyaya açılıyorsunuz sanki aktivitelere/etkinliklere katıldığınız takdirde. Rekreasyon aktivitelerine katılabilmek için çeşitli faktörlerin varlığı gereklidir. Bunların başlıcaları;

  • Yeterli boş zaman,
  • Yeterli ekonomik güç,
  • Rekreasyonel aktivitelere yakınlık vb.

Fakat her zaman katılım sağlanamıyor, katılıma engel olan faktörleri hiç merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve sizler için derledik:

Aktivitelere Katılımı Engelleyen ve Kısıtlayan Faktörler

1-Sezonluk Engeller

Sezonluk engeller, rekreasyon aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği kötü hava şartları, güneşli gün sayısının azlığı, gündüzlerin kısalması, uygun iklim ortamının bulunamayışı gibi faktörlerle ilgilidir.

2-Finansal Kaynakların Yetersizliği

Gelişmekte olan ülkelerde rekreatif aktivitelere kaynak bulunması, diğer yaşamsal ihtiyaçların temini nedeniyle zordur.Bu sebeple aktivitelere katılımı engelleyici faktörler içerisinde yer almaktadır.

3-Rekreasyon Alanlarının Ulaşım Zorluğu

Gelir düzeyi düşük insanlar öncelikli olarak yakın çevrelerindekirekreasyon tesislerini ve alanlarınıtercih etmektedirler.Bu açıdan şehir içi rekreasyon alanrı daha çok ön plandadır.Gelir düzeyi iyi olanlar için ise ulaşım olanakları açısından daha fazla şanslı oldukları için bu durum onlar için sorun olmaktan çıkmaktadır.

4-Cinsiyet

Çalışan bayanlar özellikle çalışan çocuklu bayanlar, zamanlarının büyük bölümünü çalışma ve ev işleriyle uğraşarak geçirdikleri için çalışan erkeklere oranla daha az boş zamana sahiptirler. Bu durum da bayanların rekreasyon etkinliklerine katılımlarını olumsuz şekilde etkilemektedir.

5-Sosyal Faktörler

Az gelişmiş ülkelerde boş zaman etkinliklerine katılım özellikler kadınların katılımı toplum tarafından kontrol altına alınmakta, bazı ülkelerde ise inanç konuları baskı unsuru olarak kullanılmaktadır.

Popülaritesi Yüksek Rekreasyon Alanlarına Yönelik Yoğun Ziyaretler

Popülaritesi yüksek rekreasyon alanlarına yapılan ziyaretlerdeki yoğunluk gidecek olan kişilerin alacağı hizmet kalitesinin düşeceği, daha fazla sorun yaşayacağı vb. düşüncelere kapılmasıyla o yeri tercih etmemelerine, başka rekreasyon alanlarına yönelmelerine sebebiyet verir.

7-Diğer Faktörler

  • Eğitim düzeyindeki düşüklük,
  • Aşırı kentleşme ve trafik yoğunluğu
  • Nüfus artışı
  • Uygunsuz sağlık durumları vb.

sayılabilir.

HAVVA ÖRS – REKREATİF HABER

Reklam

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here