Vanderlei J. Pollack’un ”İspanya turizminin acilen yeniden yapılanmaya ihtiyacı var” başlıklı makalesini TurizmGüncel okurlarının dikkatine sunuyoruz:

”İspanya’da GSYİH’nın yüzde 11’ini temsil eden turizm, ekonominin geri kalanı üzerindeki etkisi dikkate alındığında yüzde 20’lik bir toplama işaret ediyor.

 

”KUVEYT İÇİN PETROL NEYSE KANARYA ADALARI İÇİN TURİZM O”Benzer şekilde, ülkede istihdamın yüzde 15’i turizm sektöründe sağlanırken, turizmin dolaylı etkileri de hesaba katıldığında bu oran yüzde 25’lere çıkıyor. Bazı bölgelerde ise turizmin ekonomi içindeki etkisi genel ortalamanın çok daha üzerinde. Örneğin, GSYİH’nın yüzde 35’ini ve istihdamın yüzde 40’ını karşılayan Kanarya Adalarının turizme bağımlılığı, Kuveyt’in petrole bağımlılığı ile neredeyse aynı.

”O TURİZM MODELİ ARTIK ÖLDÜ”

İspanya turizminin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. 1960’lı-70’li yıllar arasında yaratılan ve deniz, kum, güneşe dayalı turist modeli artık öldü. Dahası bu yapı geriye sahillerde mamut (kocaman, dev) yapılar, düşük fiyatlar ve tarımsal alanların turizme evrilmesi bıraktı.

”ÇEVRESEL YIKIM, KALABALIK, YÜKSEK EV FİYATLARI…”

Günümüzde hala pek çok insan İspanya’nın turizmde durdurulamaz yükselişini anlatmaya devam ediyor ancak bu turizm modelinin sonuçları şu anda bile ortaya çıkmış durumda; çevresel yıkım, aşırı kalabalık, yüksek ev fiyatları, popüler noktaların turistikleşmesi, iş güvencesizliği ve mevsimsellik… Elektrik, su, hastane gibi temel altyapıdaki yetersizliklerden bahsetmiyorum bile.

”TURİZM GİDEREK HALKIN SIRTINDA BİR YÜK HALİNE GELDİ”

Tüm ülkeye fayda getiren bu turizm modelinin giderek halkın sırtında bir yük haline geldiğini söylemenin zamanı geldi. Yapılan otoyollar, yüksek hızlı tren yolları, hastaneler, doktorlar, arıtma tesisleri… Yaratılan turizm merkezli iş modelinden dolayı, insanların resort otellerde çalışmaya mecbur bırakılmasından kaynaklanan ekonomik kayıpları saymaya bile gerek yok.

”HALA ÇÖZÜM ODAKLI YAPISAL BİR ELEŞTİRİ YOK”

İspanya turizm sektörünün durumuna ilişkin bir takım eleştirel sesler çıkmaya başladı. Hatta turizm karşıtı hareketler bile var. Eleştirel sosyolojik analizlerde, turizmin getirdiği pek çok sorun doğru bir şekilde tarif ediliyor. Ne var ki bu eleştiriler, çözümün ne olduğuna ilişkin öneri getirmekten yoksun. Kısacası İspanya turizmi, çözüm odaklı yapısal bir eleştiriden hala yoksun.

”KAMUNUN PLANLADIĞI TURİZMİ ÖZEL SEKTÖR YÖNETİYOR”

İspanya’da turizm, halktan alınan vergilerle devlet eliyle geliştirilmiş bir ekonomik sektör. Kamu tarafından planlanan ve yönlendirilen İspanya turizmi özel sektör tarafından yönetilmekte. Tıpkı petrolde olduğu gibi; özel bir şirket kamu ile bir araya gelerek petrol arama faaliyetlerine başlar. Petrol çıkarılarak bir sanayi haline gelir ve ortaya muazzam bir artı değer çıkar. Ancak sonuç kamunun değil, özel şirketin yararına olur.

”DAHA ÜRETKEN VE PAYLAŞIMCI BİR MODELE İHTİYAÇ VAR”

Yapısı ve doğası gereği bu endüstri uzun vadede sürdürülebilir değildir. Bu nedenle bu modeli terk ederek daha üretken ve paylaşımcı bir modele geçmek gerekir. Ama soru hala ortada duruyor; Peki bunu nasıl yapacağız?

İSPANYA TURİZMİNİN ACİLEN YENİDEN YAPILANMASI GEREKİYOR

Öncelikle İspanya turizminin ana unsurlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özel sektör tarafından yönetilen bir alan olarak turizm, genel çıkarlara ve kamu yararına göre hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle, turizmde özel çıkarları genel çıkarlara dönüştürecek düzenlemeler yapmak gerekiyor. Turizm endüstrisi, oluşturduğu olumsuz dışsallıkları hesaba katmak zorundadır. Çevre maliyeti, altyapının doyması ve kentlerdeki aşınma… Şehirlerin aşınması ile turizm arasında çok yakın bir ilişki var. Tüm bunların özel sektör tarafından karşılanması ve karşılığının ödenmesi gerekiyor.

”TÜM TURİZM SEKTÖRÜNÜ KAPSAYACAK KOLEKTİF BİR ANLAYIŞ”

İkinci olarak, tüm turizm sektörünü kapsayacak kolektif bir anlaşmaya ihtiyaç var. Ardıl hükümetler tarafından onaylanan ve sürdürülen mevcut emek modelinin ekonomik ve sosyal kayıpları oldukça yüksek. Masrafları halka dağıtıp gelirleri özelleştiren bu ekonomik modele daha fazla devam edemeyiz.

”BU TURİZM MODELİ ARTIK MİADINI DOLDURMUŞTUR”

Üçüncü olarak, mevcut turizm modelini yeniden yapılandırmak durumundayız. Bu turizm modeli sadece lokal ekonomiler için değil, işletmenin kendisi için de rasyonel değil. Katma değeri düşük, maliyeti yüksek turizm modeli artık miadını doldurmuştur. Bu nedenle kitle turizmi modelinden kaliteli turizm modeline geçmek elzem olmuştur. Bölgelere sosyal ve çevresel açıdan büyük zararlar veren turizm modelinden, kendi ekonomik ve sosyal büyümesini gerçekleştiren bir turizm modeline ihtiyaç var; Farklılık, ayrışma, gelenekler, orijinallik… Yeni turist modeli, doğaya ve çevreye saygılı bir tatil yapmak için daha fazla para ödemeye hazır.”

 

Reklam

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here