Tarihi geçmişi Kalkolitik Çağa kadar uzanan ve MÖ. 5500-3500’de yerleşimlerin bulunduğu, yazılı tarihi İşuva (Hurri-Mitanni) adıyla anılan bölgede Subarrularla başlamış olan Tunceli’nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerini sizler için araştırdık. İşte Tunceli’nin gezilecek yerlerinden bazıları…

TUNCELİ’NİN GEZİLECEK YERLERİ

MUNZUR VADİSİ

42.000 hektarlık bir alanı kapsayan Munzur Vadisi Milli Parkı, akarsu kaynakları, endemik bitki türleri, hayvan türleri ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Tunceli-Ovacık arasında uzanan milli parkta dağ keçileri, av kuşlarından ur kekliği diğer hayvan türlerine göre sayıda fazladır. Bunun yanı sıra 1518 bitki örtüsü 227 çeşit endemik bitkisi bulunmaktadır. Endemik bitkilerinin bazılarını ise; çan çiçeği, Erzincan kirazı, bindebirdelik otu, Munzur kekliği, Munzur düğün çiçeği ve dağ çayı oluşturmaktadır. 1971 yılında milli park olarak ilan edilmiştir.

tunceli-gezilecek-yerler

Munzur Çayı kıyısındaki plajlar…


TAHAR KÖPRÜSÜ

Tahar Çayı üzerinde bulunan köprü, 1807 yılında inşa edilmiş olup, banisi Yusuf Ziya Paşa’dır. Bir kaynağa göre; 1902 yılında Diyarbakır Valisi Akif Paşa tarafından onartıldığı anlaşılmaktadır. Sivri kemerli tek gözlü olan köprü kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Köprünün üst kısmında her iki tarafta 70 cm. yükseklikte korkuluklar yer almaktadır. Yapının boyu 55 metre, döşeme uzunluğu 30 metre, yüksekliği 9 metre, kemer açıklığı 16 metre ve genişliği 4.30 metredir. Halen kullanılmaktadır.

Tunceli'deki Pir Sultan Abdal Heykeli...

Tunceli’deki Pir Sultan Abdal Heykeli…

PERTEK KALESİ

Pertek Kalesi Mengüçlüler döneminde inşa edilmiştir. Bugün Keban Baraj Gölü altında kalan ve bir ada görünümünde olan kale sivri bir kayanın üzerinde kurulmuştur. Selçuklular zamanından kalan kale, Osmanlılar zamanında onarılmıştır. Kalenin içinde bir sarnıç mevcuttur. Kale Osmanlı döneminde onarılmış, daha önce kalede bulunan karakuş heykeli kaldırılarak Arapça bir kitabe konulmuştur.

TİL HÖYÜĞÜ

Mazgirt’e bağlı Kuşçu Köyünde bulunan Til Höyüğü, karayolunun yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer almaktadır. Toprak bir yolla ulaşılan Til Höyüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1996 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmiş, ancak burada bugüne kadar herhangi bir kazı yapılmamıştır.

ÇELEBİ ALİ CAMİİ

Pertek ilçesinin güneyinde, Murat Irmağının kıyısında giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre 1569 yılında Ramazan ayında yaptırılmıştır. Çelebi Ali tarafından inşa ettirilmiştir. Kesme ve moloz taştan yapılan cami, üç kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli ana mekândan oluşmaktadır. Ana mekânın batısında yer alan beşik tonozlu mekânın duvarında eyvanlı çeşme ve minare vardır. Çeşme, minare ve son cemaat yeri duvarları, iki renkli kesme taştan yapılmıştır. Çelebi Ağa Camii, bu bölgenin Keban Baraj Gölü suları altında kalmasıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü tarafından taşları numaralandırılmak suretiyle Pertek ilçe merkezine taşınmış ve burada yeniden monte edilerek kullanıma açılmıştır.

MAZGİRT KALESİ

Mazgirt ilçesinde bulunan kale, M.Ö. 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Kalenin içinde bulunan Urartu kitabesine göre, Urartu Kralı II. Rusas zamanında yapılmıştır. Mazgirt Kalesi’nin yapımı sırasında kayalardan ve moloz taşlardan yararlanıldığı görülmektedir. Kalenin girişi bir mağaradan oluşmaktadır ve girişe bir merdivenle çıkılmaktadır. Kalenin en yüksek yerinde bir köşk ve yel değirmeni olduğu sanılan kalıntılar bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here