Terapatik Rekreasyon; ”Engelli hasta ve ileri yaş grubu insanların yaşam kalitelerini artırmak, eğlenmek, sağlık fonksiyon yeteneklerini artırmak ve daha bağımsız yaşamalarını sağlamak amacıyla yardımcı tedavi, eğitim ve eğlence-oyun programlarının kullanılmasıdır.” Terapatik Rekreasyon bireyin tam bir iyilik halini elde etmesi üzerine çalışır. Bireyin genel sağlığını oluşturan bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyal bileşenleri dikkate alır.

Terapatik Rekreasyon, yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olmak için tedavi, eğitim ve rekreasyon servislerini kullanır ve onların sağlığını, fonksiyonel yeteneklerini, özgürce yaşamı ve yaşam kalitesini arttıran fırsatlar için onların boş zamanlarını efektif bir biçimde kullanmayı uygun görmektedir.

Terapatik rekreasyonun amaçları:

  • Genel olarak özel grupların toplumdan izolasyonunu önlemek,
  • Yaşam kalitelerini artırmak, mutlu olmalarını sağlamak,
  • Bedensel ve zihinsel sınırlamalarından kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek ve bu sorunlarla uyum içinde yaşamalarını sağlamak,
  • Tıpkı diğer bireyler gibi sosyalleşmelerini sağlamak,
  • Fiziksel, mental ve ruhsal sağlıklarını optimum seviyede korumak,
  • Seçim yapma, karar verebilme ve sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmek vb. dir.

 

Önemi ve Gerekliliği

terapatik rekreasyon

Uygarlığın ve teknolojinin gelişmesi bir taraftan yaşamı kolaylaştırırken, diğer taraftan bedensel etkinliklerin önemli ölçüde azalmasına neden olmakta ve buna paralel olarak çok çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır.

İnsanlar, modern çağımızın stresli yaşam biçiminin getirdiği sıkıntılardan kurtulmak, sağlıklı bir beden, beyin ve ruh bütünlüğüne sahip olmak için çeşitli arayışlara ve tercihlere başvurmaktadırlar. Bu tercihlerin başında doğal sağlığı korumak ve sağlıklı yaşam sürmek için spor, egzersiz, beslenme, inanç ve çeşitli doğal terapiler gelmektedir. Bu tercihler, insanın kendisini sağlıklı ve zinde hissetmesini sağlayan ve kimyasal yaşantının yol açtığı olumsuz etkilerden uzak durma tercihleridir. Burada esas olarak gücümüzü oluşturan bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık, temiz hava, su, yiyecek, ışık, çevre, sosyal ortam, düşünce, inanç, amaç gibi unsurlar yer alır.

Vücut bir bütün olduğuna göre, bütünün sağlıklı işlemesi, parçaların ve farklı sistemlerin bir uygum içerisinde olmalarını gerektirir. Yani, hem bedenin tüm organları ve sistemleri hem de yaşamın bütün farklı unsurları uyum içinde olmalı ve bütünlüğün ahengini yaratmalıdır. Günümüzde, bunu elde etmenin en iyi tercihleri arasında doğal yollardan bireyleri terapi etmek, bireye uygun yaşam biçimini benimsemesi yolunda yardımcı olmak, kendi kendine sağlıklı yaşamı öğretmek ve boş zamanlarını aktif geçirmesi konusunda bilinçlendirmek ya da öncülük etmek gibi yöntemler uygulanabilir.

Terapatik Rekreasyon Uygulama Alanları

– Hastaneler
– Huzur evleri
– 
Rehabilitasyon merkezleri
– 
Cezaevleri ve ıslahevleri
– 
Sağlık turizm merkezleri
– 
Geliştirici öğrenme merkezleri
– 
Üniversitelerin ilgili programları
– 
Özel eğitim kurumları
– 
Psikiyatri merkezleri
– Stres bakım üniteler

Havva ÖRS – REKREATİF HABER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here