Rekreatif Haber


Bakanlar Kurulu’nun 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı’nın Eki olarak 2017 Yılı Yatırım Programı, Resmi Gazete’nin 14 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

butce-gidahattiOnuncu Kalkınma Planında, 2017-2019 Orta Vadeli Programında ve 2017 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

kamu-yatirim-2017-gidahatti

2017 yılı ödenekleri

Yatırım projeleri; “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak tasnif edilirken, her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2016 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

tarim-yatirim-2017-gidahatti2017 Yılı Yatırım Programı, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikleri de kapsıyor.

Kuruluşların 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2017 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programında yer verildi.

gida-kamu-yatirim-2017-gidahatti

Programda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 yılı yatırım bütçesi 1.766.585 bin TL olarak yer aldı.

faruk-celik-tbmm-gidahatti

KÖYDES Projeleri

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde tahsis edilen 839.808 Bin TL ödenek; Yatırım Programı toplamına dahil edilmedi. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacak.

2017 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2017 yılı fiyatlarıyla) ve “Bin TL” bazında verilirken, 2017 yılı ortalama program kuru dikkate alındı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here